Het beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is één van de belangrijkste werkinstrumenten van een psycholoog en een basisvoorwaarde voor een duurzame vertrouwensrelatie. Tegelijkertijd is de geheimhoudingsplicht in al zijn facetten complexe materie. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Psychologencommissie over dit thema veel vragen ontvangt. Zo vragen psychologen zich niet alleen af met welke regelgeving ze rekening moeten houden, maar ook hoe deze regelgeving zich vertaalt naar een concrete situatie. In dit dossier gaan we daarom dieper in op het beroepsgeheim en haar uitzonderingen. We staan daarnaast ook stil bij een aantal zeer specifieke situaties waarin het beroepsgeheim een rol speelt.  

Wees er niettemin van bewust dat wij geen concreet antwoord kunnen geven op elke vraag. De precieze vertaalslag van de algemene regels naar de praktijk hangt immers vaak af van de specifieke context. Onze bedoeling is vooral om u een kader aan te reiken waarmee u zelf verder aan de slag kan.

Deze pagina is volop in ontwikkeling en zal in de toekomst verder worden uitgebreid met heel wat bijkomende informatie over onder andere  de grondslag van het beroepsgeheim en de uitzonderingen die bestaan. Voor algemene informatie over het beroepsgeheim kunt u in tussentijd terecht bij de volgende tekst "Het beroepsgeheim van de psycholoog onder de loep."